CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị ban hành quy định mới về trần quân hàm, tuổi nghỉ hưu, chế độ phụ cấp nhà ở quân đội

11:29 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Tham mưu Hải quân thống nhất kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các văn bản, hướng dẫn quy định về: Trần quân hàm, chức vụ, chức danh tương đương; tuổi nghỉ hưu đối với cấp thiếu tá, trung tá tương ứng với Luật Bảo hiểm Xã hội; cụ thể hóa quy định về chế độ phụ cấp nhà ở;...

Bộ Tham mưu Hải quân kiến nghị ban hành quy định mới về trần quân hàm, tuổi nghỉ hưu, phụ cấp nhà ở,... - Ảnh 1.

Đại tá Hoàng Lương Ngọc chủ trì hội nghị

Bộ Tham mưu Hải quân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, Bộ Tham mưu Hải quân đã triển khai thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2008 và năm 2014.

Bộ Tham mưu đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện có hiệu quả Luật Sĩ quan. 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chức vụ, chức danh tương đương và độ tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan theo luật định.

Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát đề nghị thăng quân hàm, nâng lương cho sĩ quan đúng nguyên tắc, quy định; triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan.

Từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tham mưu đã giải quyết nhà ở, đất ở cho hơn 150 trường hợp. 100% sĩ quan và thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Bộ Tham mưu Hải quân kiến nghị ban hành quy định mới về trần quân hàm, tuổi nghỉ hưu, phụ cấp nhà ở,... - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về những vướng mắc và đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Luật Sĩ quan trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, nâng cao nhận thức của sĩ quan về các nội dung của luật; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ sĩ quan; thực hiện nghiêm biên chế tổ chức lực lượng quân đội theo nghị quyết, chỉ thị của trên; chủ động xem xét, đề nghị điều động, bổ nhiệm nhằm khắc phục thừa, thiếu cán bộ…

Các đại biểu cũng thống nhất kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các văn bản, hướng dẫn quy định về: Trần quân hàm, chức vụ, chức danh tương đương; tuổi nghỉ hưu đối với cấp thiếu tá, trung tá tương ứng với Luật Bảo hiểm Xã hội; cụ thể hóa Điểm 7, Điều 31 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam về chế độ phụ cấp nhà ở; bổ sung quy định cho nam quân nhân được thêm ngày nghỉ khi có vợ sinh con…