In bài viết

Giới thiệu 3 nhân sự vào Quy hoạch Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIV

06:42 - 06/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Vĩnh Long giới thiệu 2 đồng chí vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và giới thiệu 1 đồng chí vào quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giới thiệu 3 nhân sự vào Quy hoạch Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIV - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị thực hiện quy trình 4 bước giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã quán triệt các quy định của Trung ương về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thành phần, cơ cấu, số lượng nhân sự được giới thiệu vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phân bổ cho tỉnh Vĩnh Long thực hiện quy trình 4 bước để giới thiệu từ 1-2 đồng chí vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và giới thiệu 1 đồng chí vào quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã thống nhất rất cao giới thiệu 2 đồng chí vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và giới thiệu 1 đồng chí vào quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đây là những đồng chí đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước; tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, có khả năng tham mưu đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận quyết định các vấn đề trong thực tiễn….

Sau khi thực hiện quy trình 4 bước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Trung ương theo đúng quy định./.