In bài viết

Đề nghị sớm cải cách tiền lương quân đội; ưu tiên đào tạo sĩ quan người dân tộc thiểu số

07:45 - 04/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đề xuất phải có chính sách ưu tiên tuyển chọn đầu vào để đào tạo sĩ quan là người dân tộc thiểu số. Sớm triển khai thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; chế độ phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội… để cán bộ quân đội yên tâm công tác.

Đề nghị sớm thực hiện cải cách tiền lương quân đội; có chính sách ưu tiên đào tạo sĩ quan là người dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Ảnh QĐND

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan). Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ Luật Sĩ quan với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và đạt nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Đội ngũ cán bộ được biên chế đủ về số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên; môi trường làm việc, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện; công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội được quan tâm…

Cũng tại hội nghị, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan được các đại biểu chỉ ra, như: Luật Sĩ quan đã có quy định được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay phần lớn đội ngũ cán bộ sĩ quan của đơn vị vẫn chưa được thụ hưởng chế độ, chính sách này. 

Một thực tế nữa, do quy định về tuổi nghỉ hưu theo cấp bậc quân hàm phần lớn sĩ quan cấp bậc quân hàm trung tá trở xuống khi nghỉ hưu sẽ không đủ điều kiện hưởng lương hưu mức tối đa 75%, do không đủ thời gian 35 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Hệ thống chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong quân đội hiện nay được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, chưa thống nhất…

Từ những khó khăn vướng mắc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất như: Trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ của quân đội nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng luôn gắn liền với đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, đòi hỏi công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số cần phải được quan tâm hơn nữa, cụ thể hóa đối với các vùng miền, đặc biệt phải có chính sách ưu tiên tuyển chọn đầu vào để đào tạo sĩ quan là người dân tộc thiểu số, cũng như mở các lớp cử tuyển tạo nguồn sĩ quan.

Bên cạnh đó, cần sớm triển khai thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chế độ phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội… để cán bộ yên tâm công tác.