In bài viết

Bộ TNMT giới thiệu 2 nhân sự vào quy hoạch BCH Trung ương

18:00 - 04/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất giới thiệu được 2 đồng chí vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ TNMT giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch BCH Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm các thứ trưởng - Ảnh 1.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chủ trì Hội nghị giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã tổ chức thành công các Hội nghị để lựa chọn các nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Bộ TN&MT, bảo đảm đúng quy trình theo quy định của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đánh giá các Hội nghị đã thể hiện tinh thần tập trung, giới thiệu được 2 đồng chí thuộc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu tín nhiệm rất cao. 

Đồng thời nhấn mạnh mong muốn các đồng chí được giới thiệu sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, trau đồi, để luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Bộ TNMT giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch BCH Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm các thứ trưởng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí Thứ trưởng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh việc giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá sự tín nhiệm của công chức, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các đồng chí Thứ trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời giúp mỗi đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện nghiêm theo quy định, với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Bộ TNMT giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch BCH Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm các thứ trưởng - Ảnh 3.

Bộ trưởng Trần Quốc Khánh.

Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành công tốt đẹp, hoàn thành đúng những nội dung, chương trình đề ra theo quy định của Đảng.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đồng thời từ kết quả này các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường./.