CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách ưu đãi, phụ cấp đặc thù đối với cán bộ quân đội

10:41 - 07/12/2023

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung chế độ chính sách ưu đãi, phụ cấp đặc thù, chế độ với cán bộ công tác nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa; phụ cấp nhà ở, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ... để tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ quân đội.

Nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách ưu đãi, phụ cấp đặc thù đối với cán bộ quân đội- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tại hội nghị.

Ngày 6/12, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan). Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc dự và chủ trì; Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc dự.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh chủng đã quán triệt và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. 

Bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể cấp ủy quyết định. Chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch luân chuyển cán bộ. 

Đến nay, đội ngũ cán bộ toàn Binh chủng có bước chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng, cơ cấu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách ưu đãi, phụ cấp đặc thù đối với cán bộ quân đội- Ảnh 2.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận làm rõ những nguyên nhân, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan; đồng thời phát hiện những vấn đề còn bất cập, chưa thống nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự thống nhất trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Chủ động giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng cán bộ. 

Thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội gắn với tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung chế độ chính sách ưu đãi, phụ cấp đặc thù, chế độ với cán bộ công tác nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa; phụ cấp nhà ở, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ... để tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ./.