Tags: Nghị định 59/2023/NĐ-CP

Chi tiết quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Chi tiết quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn được quy định tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mẫu Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Mẫu Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó quy định mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố.

Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư

Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó quy định tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để Nhân dân bàn và quyết định.

Mẫu Nghị quyết/Biên bản cuộc họp của thôn, tổ dân phố

Mẫu Nghị quyết/Biên bản cuộc họp của thôn, tổ dân phố

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Nghị quyết/Biên bản cuộc họp của thôn, tổ dân phố.

Mẫu Biên bản kiểm phiếu họp thôn, tổ dân phố

Mẫu Biên bản kiểm phiếu họp thôn, tổ dân phố

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Biên bản kiểm phiếu họp thôn, tổ dân phố.

Mẫu Giấy mời họp thôn, tổ dân phố

Mẫu Giấy mời họp thôn, tổ dân phố

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Giấy mời họp thôn, tổ dân phố.

Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}