CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

“Tự chủ bệnh viện thế nào để phục vụ người dân tốt hơn?”

17:56 | 14/11/2022

(Chinhphu.vn) - Vào 16h30 ngày 14/11, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Tự chủ bệnh viện thế nào để phục vụ người dân tốt hơn?”. Các chuyên gia, nhà quản lý sẽ phân tích, đánh giá, luận bàn, kiến giải về thực trạng tình hình triển khai tự chủ bệnh viện trên các khía cạnh, đặc biệt nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong triển khai thực hiện tự chủ bệnh viện thời gian qua.