CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Lịch xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

23:55 - 23/02/2023

(Chinhphu.vn) - Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/2/2023 thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.

Lịch xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 - Ảnh 1.

Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 từ ngày 25/10 đến 31/10.

Cụ thể, các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” để thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau khi được thành lập, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Quyết định thành lập Hội đồng, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng, danh sách ứng viên đăng ký và lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 10/5/2023.

Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đề nghị thủ trưởng các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ triển khai công việc cần thiết theo lịch đã được thông báo.

Theo lịch của Hội đồng Giáo sư nhà nước, hạn cuối cùng các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại cơ sở giáo dục đại học là ngày 28/4.

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở là ngày 30/6.

Ứng viên của cơ sở giáo dục đại học không thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở cần nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng cơ sở có ngành ứng viên đăng ký.Các Hội đồng giáo sư cơ sở tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 từ ngày 3/7 đến 28/7.

Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 từ ngày 25/10 đến 31/10.

Năm 2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 383 ứng viên, trong đó có 34 Giáo sư và 349 Phó Giáo sư.

Lịch xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 - Ảnh 2.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023