CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch, Thư ký 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

18:21 - 29/08/2022

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 46/QĐ-HĐGSNN bổ nhiệm Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022.

Theo đó, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành/chuyên ngành như sau:

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2022 - Ảnh 1.

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2022 - Ảnh 2.

Trước đó,  Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.