CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Danh sách Giáo sư, Phó giáo sư được công nhận năm 2022

13:50 - 24/11/2022

(Chinhphu.vn) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.

Theo đó, 383 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt chuẩn chức danh năm 2022. Trong 383 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh năm nay có 34 Giáo sư và 349 Phó Giáo sư ở 28 ngành/liên ngành.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên. 

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm 43 ứng viên.  

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Danh sách chi tiết các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2022: Tại đây 

Danh sách số ứng viên theo các ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (đã bao gồm ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự):

STT

Ngành

Ứng viên GS

Ứng viên PGS

Tổng

1Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản31013
2Cơ học235
3Cơ khí - Động lực11819
4Công nghệ Thông tin178
5Dược học044
6Điện - Điện tử - Tự động hóa11314
7Giao thông Vận tải21113
8Giáo dục học01414
9Hóa học - Công nghệ thực phẩm14344
10Khoa học Trái đất - Mỏ21214
11Kinh tế34548
12Luật học156
13Luyện kim011
14Ngôn ngữ học022
15Nông nghiệp - Lâm nghiệp01515
16Sinh học21618
17Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học112
18Tâm lý học000
19Thủy lợi066
20Toán học21113
21Triết học-Xã hội học-Chính trị học145
22Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao044
23Vật lý31922
24Xây dựng - Kiến trúc01010
25Y học73643
26Văn học033
27Khoa học An ninh11718
28Khoa học Quân sự01919
 

Tổng

34

349

383