CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hướng sửa Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về chế độ với cán bộ, công chức cấp xã

07:22 - 05/11/2022

(Chinhphu.vn) - Tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều 4/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết hướng sửa Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Hướng sửa Nghị định 34 về chế độ với cán bộ, công chức cấp xã - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Rất bất hợp lý khi đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn, kinh tế phát triển thì lại được ấn định số cán bộ không chuyên trách như đơn vị khác.

Số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố giảm gần 50%

Trả lời chất vấn đại biểu liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, số lượng và phụ cấp với cán bộ không chuyên trách xã, thôn cũng là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. 

“Hàng năm, nhất là trong năm 2021, Bộ Nội vụ trung bình nhận được khoảng 100 kiến nghị của cử tri, do các ĐBQH, Đoàn ĐBQH chuyển đến. Nhóm vấn đề lớn nhất cử tri kiến nghị cũng xoay quanh đến cán bộ, công chức, và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, số lượng cán bộ, công chức được cơ cấu gọn hơn. 

Cụ thể, tại đơn vị hành chính khu vực 1 hiện là 23 người, đơn vị loại 2 là 21 người và đơn vị loại 3 chỉ có 19 người. Do đó, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng giảm đi, tính chung đã giảm gần 50%.

 “Đây là thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương. Chúng ta phải triển khai để tinh giản bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới bộ máy chuyên nghiệp hơn. Sau này, khi có điều kiện chúng ta sẽ xây dựng một chế độ công vụ chung”, Bộ trưởng cho biết.

Nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, toàn diện về Nghị định 34/2019/NĐ-CP

Cũng theo Bộ trưởng, hiện đang thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho đội ngũ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn (ở xã có 8 – 9 chức danh không chuyên trách, ở thôn/tổ dân phố có 3 chức danh), đã cho thấy rõ có một số bất cập trong thực hiện. 

Do vậy, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã triển khai nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, toàn diện về Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Bộ trưởng cũng thừa nhận, hiện có một số đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lớn, kinh tế phát triển, nhất là ở các khu vực đô thị, trong khi đó, có những đơn vị hành chính chỉ có quy mô dân số nhỏ. 

Do vậy, rất bất hợp lý khi đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn, kinh tế phát triển thì lại được ấn định số cán bộ không chuyên trách như đơn vị khác.

Phân cấp cho các địa phương bố trí, bảo đảm điều kiện cho cán bộ làm việc

Trước bất cập này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 34 đã được gửi lấy ý kiến với 63 tỉnh, thành phố. Sau Kỳ họp thứ Tư, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi quy định hiện hành phù hợp hơn, điều chỉnh mức khoán cao hơn, dù không điều chỉnh số lượng cán bộ không chuyên trách xã, thôn.

Nêu cụ thể về hướng sửa đổi Nghị định số 34, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết đã đề xuất phân cấp cho các địa phương căn cứ vào tổng số cán bộ, công chức của cấp xã, cũng như cán bộ không chuyên trách, nguồn ngân sách của địa phương để bố trí, bảo đảm điều kiện cho các cán bộ làm việc. 

Đây là một vấn đề nóng, được cử tri quan tâm, nên Bộ Nội vụ sẽ làm nhanh nhất có thể để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.