CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm nhân sự sau sắp xếp bộ máy

22:20 - 10/10/2022

(Chinhphu.vn) - Chiều ngày 10/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi lễ.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm lãnh đạo sau sắp xếp bộ máy - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định và chúc mừng các công chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Tại buổi Lễ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể:

Quyết định số 745/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, kể từ ngày 10/10/2022.

Quyết định số 755/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Võ Thị Tuyết Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ, kể từ ngày 10/10/2022.

Quyết định số 756/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, kể từ ngày 10/10/2022.

Quyết định số 757/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, kể từ ngày 10/10/2022.

Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, kể từ ngày 10/10/2022.

Quyết định số 766/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế, kể từ ngày 10/10/2022.

Quyết định số 767/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Xuân Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, kể từ ngày 10/10/2022.

Quyết định số 768/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phương, Phó Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, kể từ ngày 10/10/2022.

Theo  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian qua thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, theo đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng các Bộ, ngành trong cơ cấu của Chính phủ thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại các tổ chức bên trong gắn với việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Đối với Bộ Nội vụ thực hiện theo Nghị định số 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cũng là một trong các Bộ có sắp xếp, cơ cấu các tổ chức bên trong gồm 2 đơn vị hành chính là: Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và 02 đơn vị sự nghiệp công lập là: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia và hai đơn vị tương đương Tổng cục là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ thành đơn vị tương đương cấp Cục.

Đối với 2 đơn vị sắp xếp, cơ cấu lại gồm Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đều được Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ nghiên cứu, xem xét kỹ, bố trí hợp lý trên cơ sở năng lực, sở trường, yêu cầu nhiệm vụ để cơ cấu, sắp xếp, phân công, điều động về làm Trưởng, Phó các đơn vị.

Bộ trưởng mong muốn và hi vọng rằng các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới ở nơi công tác mới cố gắng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để cùng tập thể các đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm lãnh đạo sau sắp xếp bộ máy - Ảnh 2.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại Buổi Lễ


Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của tập thể Ban Cán sự đảng Bộ, của lãnh đạo Bộ và khẳng định sẽ luôn cố gắng, mang hết tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết của mình tiếp tục cống hiến cho đơn vị nơi mình công tác, đáp ứng và nâng cao hơn nữa chất lượng các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.