CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điều chỉnh phụ cấp nhà giáo gắn với Chương trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW

20:25 - 19/02/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thống nhất cho rằng, đối với việc điều chỉnh phụ cấp nhà giáo cần có một cách nhìn tổng thể chung trong Chương trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Hai bộ bàn về điều chỉnh phụ cấp nhà giáo và biên chế giáo dục - Ảnh 1.

Tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2022NĐ-CP

Hai Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ vừa có buổi làm việc về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT; xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; công tác đối với nhà giáo.

Tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) trình bày báo cáo, đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; công tác đối với nhà giáo.

Hai bộ bàn về điều chỉnh phụ cấp nhà giáo và biên chế giáo dục - Ảnh 2.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp tục chỉ đạo triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2022NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.

Về xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, hai Bộ trưởng thống nhất việc hoàn thiện quy hoạch theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, thực hiện lộ trình tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp đại học nói chung, đại học sư phạm nói riêng.

Hai bộ bàn về điều chỉnh phụ cấp nhà giáo và biên chế giáo dục - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá mức phụ cấp nhà giáo so với mức lương cơ bản để có căn cứ điều chỉnh

Về chế độ phụ cấp nhà giáo, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, cần có một cách nhìn tổng thể chung trong Chương trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Hai Bộ trưởng cho rằng, cần phải nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Về mức độ điều chỉnh, thống nhất giao Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) đánh giá mức phụ cấp so với mức lương cơ bản để có căn cứ, cơ sở điều chỉnh.

Về giải quyết vấn đề biên chế giai đoạn 2021-2026, hai Bộ trưởng thống nhất phối hợp rà soát số lượng giáo viên còn thiếu để nghiên cứu, đưa ra công thức phân bổ hợp lý số lượng giáo viên còn lại trong thời gian sớm nhất.

Đề xuất 8 mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Theo đó, dự thảo đề xuất quy định về mức phụ cấp như sau:

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường cao đẳng quy định nêu trên); các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Điều chỉnh phụ cấp nhà giáo cần gắn với Chương trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW - Ảnh 5.

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại: Các xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian hưởng 3 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường tiểu học ở các xã khu vực I, khu vực II thuộc vùng dân tộc thiếu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mức 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường tiểu học khu vực còn lại.

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi