CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập cơ quan, bổ nhiệm nhân sự mới

10:28 - 10/07/2023

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định về bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự và thành lập một số cơ quan, tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, bổ nhiệm nhân mới - Ảnh 1.

Kiện toàn nhân sự BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 817/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Cụ thể, Thủ tướng bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải nêu tại Điều 1 Quyết định số 884-QĐ-TTg ngày 23/7/2022.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định kiện toàn Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải nêu tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022. 

Theo đó, đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ TNMT

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 815/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường và Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về môi trường, biển và hải đảo phục vụ quản lý nhà nước về môi trường, biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về môi trường, biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo.

Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Các Phó Trưởng ban gồm: Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Các ủy viên gồm các đồng chí sau:

- Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

- Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ Chính trị trước ngày 1/10/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án tổng kết.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án, ban hành Kế hoạch tổng kết và Đề cương báo cáo bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Thủ tướng bổ nhiệm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế, thương mại quốc tế 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 4/7/2023 bổ nhiệm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, thay ông Trần Quốc Khánh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ tiến hành đàm phán quốc tế về kinh tế và thương mại; là cơ quan phát ngôn chính thức về tình hình thực hiện các cam kết về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam. 

Đoàn Đàm phán có nhiệm vụ chính như: Bảo vệ và tăng cường lợi ích kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng chiến lược và phương án đàm phán trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ASEAN, APEC, ASEM, các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương liên quan đến mở cửa thị trường; đàm phán và vận động các nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, theo sự phân công và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương; theo dõi, đôn đốc việc thực thi các cam kết về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam.

Cung cấp thông tin và giải thích cho các Bộ, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm về các cam kết chính thức của Việt Nam...

Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế là Thứ trưởng Bộ Công Thương, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các Phó trưởng đoàn và thành viên đoàn là cán bộ cấp Vụ của một số Bộ, cơ quan liên quan trực tiếp đến một số lĩnh vực, nội dung đàm phán chủ yếu.

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 792/QĐ-TTg ngày 4/7/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Cụ thể, 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp bao gồm:

1- Trường Đại học Luật Hà Nội.

2- Nhà Xuất bản Tư pháp.

3- Trường Cao đẳng Luật miền Bắc.

4- Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

5- Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Nghị định 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có 25 tổ chức gồm:

1- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

2- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

3- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

4- Vụ Pháp luật quốc tế.

5- Vụ Tổ chức cán bộ.

6- Vụ Hợp tác quốc tế.

7- Vụ Con nuôi.

8- Thanh tra Bộ.

9- Văn phòng Bộ.

10- Tổng cục Thi hành án dân sự.

11- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

12- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

13- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

14- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

15- Cục Trợ giúp pháp lý.

16- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

17- Cục Bồi thường nhà nước.

18- Cục Bổ trợ tư pháp.

19- Cục Kế hoạch - Tài chính.

20- Cục Công nghệ thông tin.

21- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

22- Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

23- Học viện Tư pháp.

24- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

25- Báo Pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (20) nêu trên là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (21) đến (25) là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ.