CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Chuyên gia góp ý về giá đất, đề xuất bổ sung quy định miễn giảm tiền cho thuê mặt nước

09:23 | 09/08/2023

(Chinhphu.vn) - Góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), chuyên gia pháp luật PGS.TS Đinh Dũng Sỹ cho rằng một số quy định về giá đất chưa rõ ràng, cần tiếp tục làm rõ; cân nhắc bổ sung quy định về miễn giảm tiền cho thuê mặt nước.

}