Điều động, bổ nhiệm nữ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai làm Phó Trưởng phòng

16/04/2024 09:54

(Chinhphu.vn) - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Tuyến, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Điều động, bổ nhiệm nữ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai làm Phó Trưởng phòng- Ảnh 1.

Hình ảnh trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Hào

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai Trịnh Hữu Tùng vừa ký Quyết định số 99/QĐ-VPĐKĐĐ về việc điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Tuyến, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Trước đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai Phạm Minh Trung đã ký Kết luận số 10/KL-STNMT yêu cầu làm rõ trách nhiệm nội dung tố cáo đối với bà Trần Thị Kim Tuyến, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Đak Đoa.

Làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị thu hồi

Theo kết luận này, ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Trương Thị Dung được UBND huyện Đak Đoa cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 18, tờ bản đồ số 23, diện tích 5.581 m2 (trong đó 400 m2 đất ở và 5.181 m2 đất trồng cây lâu năm) tại thôn Sơn Trang (nay là thôn Sơl Trang, xã Hnol, huyện Đak Đoa). 

Ngày 17/10/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đak Đoa (viết tắt là Chi nhánh huyện Đak Đoa) tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất của ông Hạnh và bà Dung cho ông Đặng Hữu Tuấn, bà Phan Thị Ánh Tuyết. 

Hồ sơ này có giấy tiếp nhận và trả kết quả. Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang ra thông báo nộp tiền thuế ngày 1/11/2022.

Tuy nhiên, trước đó ngày 25/12/2012, UBND huyện Đak Đoa đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của 48 hộ dân đi kinh tế mới tại thôn Sơl Trang bỏ về quê để giao cho UBND xã Hnol quản lý, trong đó có thửa đất của ông Nguyễn Văn Hạnh nói trên. 

Sau khi phát hiện thửa đất của ông Hạnh đã được thu hồi theo quyết định này, Chi nhánh huyện Đak Đoa đã đề nghị công dân nộp lại thông báo nộp tiền của Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang và không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đối với hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Hạnh và ông Tuấn.

Thực hiện không đúng quy định

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, việc Chi nhánh huyện Đak Đoa không cập nhật vào hồ sơ địa chính theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND huyện Đak Đoa dẫn đến việc UBND huyện Đak Đoa, Chi nhánh huyện Đak Đoa ký chỉnh lý đính chính thông tin trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 18 của ông Hạnh đã được thu hồi và việc chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất giữa ông Hạnh và ông Tuấn của Chi nhánh là không đúng quy định. 

Bên cạnh đó, Chi nhánh huyện Đak Đoa thực hiện trả lại hồ sơ cho công dân trễ (xử lý trễ 151 ngày) và việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chuyển thông tin địa chính của Chi nhánh sang cơ quan thuế ra thông báo nghĩa vụ tài chính không đảm bảo thời gian quy định. 

Chi nhánh huyện Đak Đoa cũng chậm thực hiện thông báo tình trạng hồ sơ và thư xin lỗi cũng như việc trả hồ sơ cho công dân là không đúng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, tại Thông báo số 235 ngày 1/6/2023, Chi nhánh huyện Đak Đoa căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013 để trả hồ sơ cho công dân là không phù hợp, không đúng quy định của pháp luật về đất đai cũng như nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính.

Việc ông Phan Tấn Trường (nhân viên thụ lý hồ sơ của Chi nhánh huyện Đak Đoa) thu hồi thông báo thuế từ công dân không có biên bản, không có thông báo bằng văn bản là không phù hợp với quy định về nguyên tắc xử lý hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, không đúng thẩm quyền về thu hồi thông báo thuế và không qua Bộ Phận tiếp nhận và Trả kết quả là không đúng quy định theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý đối với bà Trần Thị Kim Tuyến

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia La xác định rõ trách nhiệm đối với bà Trần Thị Kim Tuyến và những nhân viên có liên quan trong việc tham mưu, thực hiện giải quyết hồ sơ của ông Hạnh.

Đồng thời yêu cầu báo cáo và đề xuất hình thức xử lý đối với bà Trần Thị Kim Tuyến về Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo nội dung yêu cầu và thời hạn theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018. 

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Đak Đoa chỉ đạo giải quyết toàn bộ các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 đảm bảo đúng quy định và kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. 

Trường hợp sau thời gian cụ thể không triển khai giải quyết dứt điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi