Bổ nhiệm, chỉ định Giám đốc Sở; Bí thư Thị ủy, Huyện ủy; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,...

06/03/2024 11:35

(Chinhphu.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì Lễ trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Bổ nhiệm, chỉ định Giám đốc Sở; Bí thư Thị ủy, Huyện ủy; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,...- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Nội vụ

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động, chỉ định Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Điều động, chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Lê Kỳ Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Điều động, bổ nhiệm Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Tịnh Biên Phan Văn Cường giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bổ nhiệm, chỉ định Giám đốc Sở; Bí thư Thị ủy, Huyện ủy; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,...- Ảnh 3.

Chỉ định 3 tân Bí thư Thị ủy, Huyện ủy

Điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều động, chỉ định Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Như Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động Trưởng phòng Hành chính – Cơ yếu – Lưu trữ (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Phan Hoàng Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Nguyễn Xuân Vinh, giữ chức Thư ký đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản trị (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Nguyễn Quốc Thống, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bổ nhiệm, chỉ định Giám đốc Sở; Bí thư Thị ủy, Huyện ủy; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,...- Ảnh 4.

Các cán bộ nhận quyết định chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Đảng (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Nguyễn Ngọc Sương, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu tại lễ trao quyết định cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm là những cán bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực công tác và sự phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng đơn vị, địa phương trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu các cán bộ nhận quyết định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy chế làm việc, nguyên tắc của Đảng và quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà….

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi