CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công bố các quyết định tổ chức lại, bổ nhiệm nhân sự Quân đội

07:06 - 25/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum công bố các Quyết định về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh.

Công bố các quyết định tổ chức lại, bổ nhiệm nhân sự Quân đội- Ảnh 1.

Trao Quyết định sáp nhập Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã công bố các Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh.

Công bố quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; triển khai thực hiện ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện (thành phố) và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cũng công bố Quyết định sáp nhập Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; sáp nhập Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát cơ giới thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum trao Quyết định của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum nhấn mạnh, việc tổ chức sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. 

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ sau khi sáp nhập, giải thể đảm bảo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.