Điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp đối với Dân quân tự vệ

02/08/2023 12:28

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng vừa cơ văn bản trả lời cử tri tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ.

Điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho Dân quân tự vệ - Ảnh 1.

Cử tri đề nghị tăng phụ cấp, chế độ của lực lượng Dân quân tự vệ

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Đề nghị sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, theo hướng tăng phụ cấp, chế độ của lực lượng Dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, điều động làm nhiệm vụ”.

Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Thứ nhất, ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (Nghị định số 72/2020/NĐ-CP). 

Theo đó, tại khoản 2 Điều 16 quy định:“Định mức hưởng chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ quy định tại Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang”.

Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; theo đó, Nghị định quy định: Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng mức lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng, hiện nay đã áp dụng.

Thứ hai, năm 2022, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Chính phủ và 63 địa phương trên phạm vi toàn quốc tổ chức tổng kết, đều thống nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP để nâng mức hưởng một số chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự trong tình hình mới.

Hướng sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp các Bộ, ngành và địa phương soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, để phù hợp với Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên phải tuân thủ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, do đó dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng như sau:

1. Sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.

2. Điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho Dân quân tự vệ.

3. Điều chỉnh, bổ sung định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Điều chỉnh, bổ sung quy định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực và thân nhân dân quân thường trực.

5. Bổ sung quy định trách nhiệm bảo đảm kinh phí đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp ngành quân sự cơ sở.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi