CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất sửa đổi 19 Nghị định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

11:06 - 02/11/2022

(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ Công an hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 19 nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Đề xuất sửa đổi 19 Nghị định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật

Ngày 1/11/2022, Bộ Công an đã tổ chức họp bàn về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 19 nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Cần thiết phải sửa đổi 19 nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Theo Bộ Công an, ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. 

Trong đó, khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú quy định “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết 31/12/2022".

Ngày 11/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp thống nhất trong trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu từ 01/01/2023; hoàn thành trong tháng 12/2022.

Bên cạnh đó, hiện nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành thống nhất, người dân có thể khai thác thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. 

Theo đó, việc yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu trong hồ sơ phải chứng thực các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân, thông tin nơi cư trú đã có trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gây lãng phí, phiền hà cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Từ những lý do nêu trên cho thấy, việc ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của 19 nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính để phù hợp với quy định của Luật Cư trú là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có cơ sở pháp lý và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay và những năm tiếp theo. 

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, việc xây dựng Nghị định nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị khác có liên quan của Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật.