CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG NHẬN THÊM NHIỆM VỤ MỚI

14:22 | 19/06/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển.

}