CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề nghị sửa đổi quy định về công tác nhân sự, quân hàm Bộ đội Biên phòng

06:52 - 31/08/2023

(Chinhphu.vn) - Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chưa quy định cụ thể một số chức danh trong Bộ đội Biên phòng tỉnh hoặc một số chức danh, quân hàm tương đương chưa tương xứng. Quân hàm của đồn trưởng, chính trị viên đồn biên phòng chưa tương xứng và chưa phù hợp với vị thế, vai trò của đồn biên phòng…

Đề nghị sửa đổi quy định về nhân sự, quân hàm Bộ đội Biên phòng - Ảnh 1.

Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan). Đại tá Trần Tiến Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, triển khai quán triệt, thực hiện tốt Luật Sĩ quan và các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng. 

Cụ thể hóa Luật Sĩ quan vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy; lập kế hoạch sử dụng đội ngũ cán bộ theo phân cấp; ban hành, điều chỉnh, bổ sung quy chế công tác cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. 

Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, phát huy tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật như: Luật chưa quy định cụ thể một số chức danh trong Bộ đội Biên phòng tỉnh hoặc một số chức danh, quân hàm tương đương chưa tương xứng.

Hướng dẫn thăng quân hàm trước niên hạn chưa đánh giá hết vai trò, vị trí của nhóm sĩ quan khối cơ quan và sĩ quan chuyên ngành bảo đảm.

Quân hàm của đồn trưởng, chính trị viên đồn biên phòng chưa tương xứng và chưa phù hợp với vị thế, vai trò của đồn biên phòng…

Hội nghị đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số nội dung của Luật Sĩ quan.