CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm đầu tư xây dựng

08:56 | 13/05/2024

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Sơn La kết luận thanh tra trách nhiệm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp.

}