CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng

09:50 - 03/05/2024

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch, nhất là sáp nhập một số cơ quan cấp phòng, cấp cục.

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch, nhất là sáp nhập một số cơ quan cấp phòng, cấp cục.

Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 4/2024 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đánh giá: Tháng 4/2024, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trên địa bàn cả nước.

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng- Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với một số địa phương, cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội; tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Triển khai huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp; huấn luyện, hợp luyện, cơ động các lực lượng diễu binh, diễu hành và phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lên Điện Biên bảo đảm an toàn. 

Tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8; tiến hành sâu rộng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng- Ảnh 3.

Sáp nhập một số cơ quan cấp phòng, cấp cục

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, trong tháng 4/2024, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo sâu sát, cụ thể; các cơ quan Bộ Quốc phòng tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Toàn quân ổn định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về những định hướng và chủ trương, giải pháp cần tập trung thực hiện trong tháng 5-2024; Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống.

Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới và bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5.

Trình Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV thông qua dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển đảo. Triển khai trinh sát điện tử, thông tin liên lạc, cơ yếu, tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh đáp ứng các nhiệm vụ. 

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng- Ảnh 4.

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch, nhất là sáp nhập một số cơ quan cấp phòng, cấp cục.

Triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, trọng tâm là 3 tiếng nổ. 

Tổ chức luyện tập cho các tuyển thủ bắn súng Quân đội và các đội thể thao thành tích cao; chuẩn bị chu đáo hội thao bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024, Giải bóng chuyền Quân đội mở rộng. 

Tiếp tục hoàn chỉnh đề án duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng- Ảnh 5.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận về kết quả tổng kết Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Tiếp tục chỉ đạo toàn quân tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Triển khai linh hoạt, hiệu quả công tác đối ngoại quốc tế, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra, pháp chế…

Đối với nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành và phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, thường xuyên quan tâm động viên, bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt cho các lực lượng; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị phục vụ diễu binh, diễu hành. 

Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và tiến hành diễu hành, diễu binh chặt chẽ, chất lượng, trang trọng; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là hành quân cơ động lực lượng, phương tiện đi và về…