Tags: sáp nhập

Thành lập mới, giải thể, điều chuyển, tổ chức lại, sáp nhập gần 1000 tổ chức Quân đội

Thành lập mới, giải thể, điều chuyển, tổ chức lại, sáp nhập gần 1000 tổ chức Quân đội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Sáu tháng đầu năm 2024, toàn quân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Thành lập mới, giải thể, điều chuyển, tổ chức lại, sáp nhập gần 1.000 tổ chức.

Lùi thời gian mở rộng 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

Lùi thời gian mở rộng 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Việc sắp xếp, sáp nhập để mở rộng 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sẽ chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030.

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng

Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng, sáp nhập một số cơ quan cấp cục, cấp phòng

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch, nhất là sáp nhập một số cơ quan cấp phòng, cấp cục.

Sáp nhập Trung đoàn, Lữ đoàn, thành lập đơn vị mới

Sáp nhập Trung đoàn, Lữ đoàn, thành lập đơn vị mới

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định sáp nhập Trung đoàn Vận tải 653, Lữ đoàn Vận tải thủy 273 và tổ chức lại thành Lữ đoàn Vận tải 653 thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3.

Đề xuất quy định QUÂN HÀM SĨ QUAN CẤP TƯỚNG của đơn vị thành lập mới

Đề xuất quy định QUÂN HÀM SĨ QUAN CẤP TƯỚNG của đơn vị thành lập mới

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng.

Sắp xếp Đà Lạt và 4 huyện thành 1 thành phố và 1 huyện; mở rộng thành phố Bảo Lộc

Sắp xếp Đà Lạt và 4 huyện thành 1 thành phố và 1 huyện; mở rộng thành phố Bảo Lộc

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thành phố Đà Lạt và 4 huyện của tỉnh Lâm Đồng sẽ được sắp xếp thành 1 thành phố và 1 huyện; sáp nhập 5 xã vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị thành phố này.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo nghiên cứu tổ chức sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo nghiên cứu tổ chức sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật triển khai thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lực lượng, giải thể, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, nhất là nghiên cứu tổ chức sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch để rút kinh nghiệm.

Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội

Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Tổ chức lại Trung đội, điều chuyển Tiểu đoàn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về đơn vị mới

Tổ chức lại Trung đội, điều chuyển Tiểu đoàn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về đơn vị mới

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Điều chuyển Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 34 từ trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng về trực thuộc Phòng Tham mưu. Điều chuyển Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Long Vĩ.

Công bố quyết định sáp nhập Phòng, Đại đội; tổ chức lại Trung đoàn

Công bố quyết định sáp nhập Phòng, Đại đội; tổ chức lại Trung đoàn

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Sáp nhập Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát cơ giới; tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 125 khung thường trực thành Trung đoàn bộ binh 125 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương.

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, ban chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Công bố quyết định giải thể, sáp nhập, thành lập mới, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự Quân đội

Công bố quyết định giải thể, sáp nhập, thành lập mới, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự Quân đội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố các quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Giải thể ban; sáp nhập thành lập phòng, Đại đội mới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Giải thể ban; sáp nhập thành lập phòng, Đại đội mới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Sáp nhập, thành lập Phòng Hậu cần-Kỹ thuật. Sáp nhập Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát - Cơ giới và thành lập Đại đội Công Binh trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang.

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức công bố các quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang: Sáp nhập cơ quan, đơn vị phải quan tâm nhất vấn đề con người

Đại tướng Phan Văn Giang: Sáp nhập cơ quan, đơn vị phải quan tâm nhất vấn đề con người

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy Quân chủng Hải quân khi tiến hành tổ chức sáp nhập các cơ quan, đơn vị phải quan tâm nhất về vấn đề con người, để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa thực hiện tốt công tác cán bộ.

Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}