CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023

11:41 - 20/05/2023

(Chinhphu.vn) - Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 14.945 chỉ tiêu cho 143 ngành/chương trình đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 1.

Giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội tại cơ sở Hòa Lạc.

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 14.945 chỉ tiêu

Ngày 19/5, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đã ký ban hành văn bản số 1753/ĐA-ĐHQGHN về Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội có 12 đơn vị tuyển sinh đại học chính quy với 14.945 chỉ tiêu cho 143 ngành/chương trình đào tạo.

Trong đó bao gồm 150 chỉ tiêu dự kiến cho 3 ngành mới sẽ tuyển sinh năm nay, cụ thể: Ngành Sinh dược học của Trường ĐHKHTN, ngành Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, ngành Kỹ thuật cơ điện tử của Trường ĐHVN. Nhà trường cũng sẽ cập nhật thông tin 3 ngành mới ngay sau khi có Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo. 

Phương thức tuyển sinh

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 1.


Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 2.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 4.

 Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn 

Trường Đại học Công nghệ 1850 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 3.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên 1750 chỉ tiêu; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 2000 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 4.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 5.


Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 6.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 9.

Trường Đại học Ngoại ngữ 1650 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 7.

Trường Đại học Kinh tế 2020 chỉ tiêu; Trường Đại học Giáo dục dự kiến 1100 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 8.

Trường Đại học Việt Nhật 350 chỉ tiêu; Trường Đại học Y dược 650 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 9.

Trường Đại học Luật 945 chỉ tiêu; Trường Đại học Quốc tế 1400 chỉ tiêu; Trường Quản trị và kinh doanh 380 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 10.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 11.

Khoa các khoa học liên ngành 750 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 12.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 16.


Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 13.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2023 - Ảnh 18.