Tags: Công chức, viên chức

Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm

Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã có Công văn 5673/BNV-CCVC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

Chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức người lao động có hiệu lực từ tháng 6/2023

Chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức người lao động có hiệu lực từ tháng 6/2023

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ sẽ được khám phụ sản; mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ mới; điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023.

Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quản lý như thế nào?

Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quản lý như thế nào?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận, mã hóa một số trường thông tin để bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin trong công tác cán bộ.

Điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức

Điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Cấp bách cải cách chính sách tiền lương; khẩn trương điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Cấp bách cải cách chính sách tiền lương; khẩn trương điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Việc cấp bách đặt ra trước mắt là cần phải đẩy nhanh tốc độ cải cách chính sách tiền lương để đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức. Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu của bốn vùng cũng cần phải được tiến hành khẩn trương, tuân thủ theo nguyên tắc của Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bộ Nội vụ tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở Bắc, Trung, Nam.

Tăng cường cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

Tăng cường cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 1631/BNV-VP về đôn đốc triển khai cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ: Bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

Thủ tướng Chính phủ: Bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông. Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện công tác truyền thông chính sách.

Bộ Nội vụ đề xuất trợ cấp cho CBCCVC dôi dư sau sáp nhập

Bộ Nội vụ đề xuất trợ cấp cho CBCCVC dôi dư sau sáp nhập

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng 1,8 triệu đồng, bằng 1 tháng lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2023.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dung chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 19/2022/TT-NHNN hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng (NH).

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.

Đổi mới công tác quản lý công chức; xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn;...

Đổi mới công tác quản lý công chức; xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn;...

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Với phương châm hành động năm 2022 “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung mạnh mẽ nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao theo Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Hồ sơ xếp lương, nâng lương của công chức, viên chức bảo quản bao nhiêu năm?

Hồ sơ xếp lương, nâng lương của công chức, viên chức bảo quản bao nhiêu năm?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Đối với hồ sơ xây dựng, ban hành Quy chế nâng bậc lương; hồ sơ theo dõi thực hiện thang, bảng lương, chế độ phụ cấp; hồ sơ xếp lương, chuyển xếp lại hệ số lương, nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức thời hạn bảo quản là 20 năm.

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cán bộ, công chức, viên chức

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-BNV về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Trong đó, Thông tư nêu rõ 9 chỉ tiêu thống kê về cán bộ, công chức, viên chức.

Khắc phục tình trạng công chức, viên chức có năng lực nghỉ việc, thôi việc

Khắc phục tình trạng công chức, viên chức có năng lực nghỉ việc, thôi việc

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Đây là một trong những yêu cầu của Quốc hội đối lĩnh vực nội vụ tại Nghị quyết số 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành.

Tăng lương cơ sở, cải cách tiền lương để khắc phục tình trạng công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc

Tăng lương cơ sở, cải cách tiền lương để khắc phục tình trạng công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, công chức, viên chức dịch chuyển từ công sang tư là quy luật tất yếu của kinh tế thị trường. Tuy nhiên việc công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc đồng loạt là một vấn đề đáng quan ngại, là một thách thức cho sự nghiệp công. Đề khắc phục tình trạng này, trước tiên cần điều chỉnh lại mức lương cơ sở, thực hiện cải cách chính sách tiền lương; sửa đổi các quy định của pháp luật để tạo môi trường để công chức, viên chức yên tâm công tác, phát huy tài năng của mình.

Công chức, viên chức nghỉ việc với số lượng lớn, ồ ạt trong thời gian ngắn là một sự bất thường, đáng lo ngại

Công chức, viên chức nghỉ việc với số lượng lớn, ồ ạt trong thời gian ngắn là một sự bất thường, đáng lo ngại

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Điều đáng lo ngại là trong một thời gian ngắn, chuyện công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển dịch lao động từ khu vực công lập sang tư nhân với số lượng lớn, ồ ạt và chưa có dấu hiệu dừng lại là điều không phải bình thường mà là một sự bất thường.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu để cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu để cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW vào thời điểm phù hợp…

Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}