CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cán bộ, công chức, viên chức

11:41 - 20/12/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-BNV về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Trong đó, Thông tư nêu rõ 9 chỉ tiêu thống kê về cán bộ, công chức, viên chức.

Thống kê về cán bộ, công chức, viên chức có bao nhiêu chỉ tiêu? - Ảnh 1.

Cụ thể, 9 chỉ tiêu thống kê về cán bộ, công chức, viên chức gồm:

- Số đại biểu hội đồng nhân dân (mã 0201) (mới bổ sung).

- Số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp (mã 0202) (mới bổ sung).

- Số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (mã 0203).

- Số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã (mã 0204);

- Thu nhập bình quân một cán bộ, công chức (mã 0205).

- Số lượng viên chức (mã 0206).

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng (mã 0207).

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (mã 0208).

- Số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng (mã 0209).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/01/2023 và thay thế Thông tư 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017./.


THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công. Theo bạn nên áp dụng phương án nào?

Gửi