CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chấm dứt, dừng thực hiện một loạt dự án bất động sản ở Hà Nội

16:13 - 15/09/2022

Trong số dự án bất động sản bị chấm dứt, dừng thực hiện có 4 dự án tại huyện Mê Linh, 2 dự án tại huyện Thường Tín.

Các dự án vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 452/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Ngày 8/9/2022, tại trụ sở UBND thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã chủ trì cuộc họp xem xét về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 3379/KH&ĐT-ĐT ngày 26-7-2022), phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

UBND thành phố cơ bản thống nhất với báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 3379/KH&ĐT-ĐT) chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố, đã được các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện thống nhất tại cuộc họp.

Thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện nhiều dự án

Cụ thể, thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện đối với các dự án đầu tư (thực hiện theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; đã được UBND thành phố có các Quyết định thu hồi lại diện tích đất đã giao tại các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và văn bản thông báo dừng thực hiện dự án; hoặc nhà đầu tư có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án hoặc đề nghị trả lại thôi không thực hiện dự án), gồm: 

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sĩ Văn phòng Interpol Việt Nam tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; 

- Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh tại các xã: Mê Linh, Văn Khê và Đại Thịnh, huyện Mê Linh; 

- Dự án Khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh; 

- Dự án Khu đô thị BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh;

- Dự án khu nhà ở cao cấp Phương Viên tại các xã: Thạch Đà, Đại Thịnh, Văn Khê, Tam Đồng, huyện Mê Linh;

- Dự án Khu đô thị Quang Minh Bắc và Dự án Khu đô thị Quang Minh Nam tại huyện Thường Tín.

Đối với 2 dự án đầu tư là Dự án Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh và Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 tại các xã: Đại Thịnh, Thanh Lâm và Mê Linh, huyện Mê Linh có phạm vi nghiên cứu khoảng 202,489ha; theo báo cáo không thuộc diện Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 235/KH-UBND của UBND thành phố; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đánh giá xem xét việc báo cáo Thành ủy theo Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 15-6-2022 của Thành ủy; đồng thời làm việc với Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng để có văn bản thống nhất dừng thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Đối với Dự án khu nhà vườn, chung cư phục vụ cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (nằm trong danh mục thống kê bàn giao hồ sơ, thủ tục trên địa bàn huyện Mê Linh của ngành xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc bàn giao cho thành phố, tuy nhiên đến nay không có thông tin, tài liệu liên quan pháp nhân chủ đầu tư, hồ sơ đất đai, quy hoạch, dự án đầu tư; nhà đầu tư không liên hệ giải quyết thủ tục liên quan dự án), UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng thông tin liên hệ, làm việc với nhà đầu tư theo quy định, làm cơ sở báo cáo UBND thành phố, báo cáo Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án đầu tư này.