CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sắp xếp quận Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

06:56 - 02/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/8, UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả rà soát và phương án sắp xếp của quận Hoàn Kiếm, UBND thành phố sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Sắp xếp quận Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định - Ảnh 1.

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sắp xếp do chưa đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số

Trước đó, ngày 12/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Căn cứ kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc ngày 31/7/2023 về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, UBND thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo, triển khai đến 30 quận, huyện, thị xã về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo kết quả rà soát sơ bộ bước đầu, quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sắp xếp, do quận chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sắp xếp quận Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định - Ảnh 2.

Tuy nhiên, tại Điều 3, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính quy định:

“1. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp:

a) Có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề;

b) Có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào;

c) Có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả rà soát và phương án sắp xếp của quận Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

* Theo kết quả rà soát, quận Hoàn Kiếm có diện tích tự nhiên là 5,347km2 (quy định đối với quận là 35km2), quy mô dân số là 212.921 người (quy định 150.000 người) theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên thuộc diện phải sắp xếp theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.