CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương để cải cách tiền lương

09:25 | 08/05/2024

(Chinhphu.vn) - Để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

}