CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV

08:02 - 04/04/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH15 ngày 2/4/2024 về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.