CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

09:25 - 26/03/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1016/NQ-UBTVQH15 ngày 20/3/2024 về bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Bổ nhiệm bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Trần Thị Nhị Hà được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.