In bài viết

Phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV

08:02 - 04/04/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH15 ngày 2/4/2024 về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.