CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết

16:50 - 05/02/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp

Chiều 5/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tóm tắt nội dung các Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội. Ban Công tác đại biểu đề xuất 8 nhóm đối tượng tặng Kỷ niệm chương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết- Ảnh 2.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo

Về Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ để đảm bảo đủ điều kiện xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao theo quy định cần thực hiện xét tặng đầy đủ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng với các tên gọi:

Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ quan Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tặng; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến do Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tặng.

Danh hiệu thi đua đối với tập thể: Danh hiệu Cờ thi đua cơ quan của Quốc hội, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tặng; Hình thức khen thưởng Bằng khen do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết- Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra

Về chủ thể phát động thi đua, Ban Công tác đại biểu đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động và chỉ đạo phong trào thi đua. Bên cạnh đó, Ban Công tác đại biểu cũng đề xuất quy định trong Nghị quyết về tính liên tục của các danh hiệu thi đua làm cơ sở xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Ban Công tác đại biểu và Ủy ban Xã hội đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát các phụ lục để thể hiện đầy đủ hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Liên quan đến Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”, có ý kiến đề nghị cân nhắc là quy định rõ hơn các trường hợp cấp đổi; cần sớm có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền đánh giá của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội đối với đại biểu hoạt động chuyên trách thuộc cơ quan mình.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra đã rất tích cực, nỗ lực trong quá trình soạn thảo Nghị quyết, lấy ý kiến nhiều lần các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đối tượng chịu sự tác động; đồng thời đã cầu thị và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đảng, đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Xã hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận

Cơ bản nhất trí với nội dung hai dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sau phiên họp, Ban Công tác đại biểu phối hợp như Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật để tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát về mặt kỹ thuật lập pháp.

Đồng thời lưu ý Ban Công tác đại biểu sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về cấp có thẩm quyền công nhận, xác nhận sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, cá nhân; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thi đua, khen thưởng và sớm tham mưu, hướng dẫn để thực hiện việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn đối với các đại biểu Quốc hội ngay trong năm 2024; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đã có thời gian làm nhiệm vụ đại biểu từ 01 khóa trở lên; tiếp tục tham mưu cụ thể hóa, có căn cứ cho xem xét quyết định các trường hợp nhận Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo minh bạch và đúng với quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết- Ảnh 6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương khen thưởng một số cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV và xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.