CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Yêu cầu rà soát, kiện toàn cấp ủy theo đúng Đề án nhân sự đại hội đã được phê duyệt

09:55 - 28/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động rà soát đội ngũ cấp ủy để đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời bổ sung, kiện toàn đầy đủ theo đúng Đề án nhân sự đại hội đã được phê duyệt.

Yêu cầu rà soát, kiện toàn cấp ủy theo đúng Đề án nhân sự đại hội đã được phê duyệt- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đà Nẵng xác định đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại. Vì vậy, cả hệ thống chính trị từ thành phố Đà Nẵng đến cơ sở đã tập trung chuẩn bị và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy nghiêm túc, kịp thời chu đáo.

Báo cáo tổng kết cùng các ý kiến đánh giá tại hội nghị cho thấy, cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Trung ương và Thành ủy trong việc chỉ đạo đại hội đảng cấp dưới và đại hội đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được quán triệt đến tận chi bộ, giúp đảng viên nắm rõ những nội dung mới của Quy chế bầu cử.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; tất cả nhân sự được giới thiệu vào cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đều được rà soát chính trị nội bộ và cấp ủy đảng xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền.

Tổng kết công tác nhân sự, tổng hợp mô hình hay, cách làm sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, ngay sau khi hoàn thành Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Đà Nẵng cũng tổ chức tổng kết Đề án nhân sự Đại hội và công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2015-2020, ban hành văn bản tổng hợp mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đây là những cách làm mới của Đảng bộ thành phố. Các kết quả của Đảng bộ thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình 5 bước trong công tác nhân sự 

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, từ những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp như: Chủ động triển khai các công tác chuẩn bị từ rất sớm và bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để ban hành đồng bộ, kịp thời các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo tổng thể, liên thông, sát thực tế.

Tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình 5 bước trong công tác nhân sự đại hội, tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bài bản ở từng khâu, từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và với tinh thần nghiêm túc, cầu thị.

“Trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều sáng tạo trong áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, vừa phải triển khai các quy trình để tổ chức đại hội. 

Bên cạnh đó, sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tuân thủ, triển khai nghị quyết đại hội một cách nghiêm túc, cũng như tuân thủ đề án nhân sự mà đại hội đã thông qua trong suốt nhiệm kỳ. 

Đây là những bài học kinh nghiệm vô cùng quan trọng, làm cơ sở cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ đến”, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nêu rõ.

Rà soát, bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy theo đúng Đề án nhân sự đã được phê duyệt

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động rà soát đội ngũ cấp ủy để đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời bổ sung, kiện toàn đầy đủ theo đúng Đề án nhân sự đại hội đã được phê duyệt.

Đồng thời tiến hành rà soát các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội và nghị quyết sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu các cấp ủy các cấp, địa phương, đơn vị xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch, chương trình cụ thể của các tiểu ban phục vụ đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 để triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành trong tháng 3/2024. 

Chủ động nghiên cứu, rà soát, xác định danh mục các công trình, dự án trọng điểm khởi công hoặc hoàn thành chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành trong quý II-2024 để có kế hoạch, lộ trình và tập trung nguồn lực thực hiện.

Đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với quy hoạch

Trên cơ sở kết quả quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 vừa được cấp thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 vừa qua, đề nghị cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để phục vụ công tác nhân sự đại hội sắp đến.

“Trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị đại hội cần bám sát các bài học kinh nghiệm từ báo cáo tổng kết và hội nghị hôm nay đã đúc kết; đồng thời, nghiên cứu nội dung Báo cáo số 10-BC/TU ngày 12/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng hợp mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để tham khảo, ứng dụng phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ mình”, Bí thư Thành uỷ chỉ đạo./.