CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Văn phòng Tỉnh ủy sáp nhập đơn vị, bổ nhiệm nhân sự mới

12:58 - 10/04/2024

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ.

Văn phòng Tỉnh ủy sáp nhập đơn vị, bổ nhiệm nhân sự mới- Ảnh 1.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao quyết định thành lập Phòng Hành chính, lưu trữ

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, công chức các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiến hành sắp xếp tổ chức các phòng, biên chế các phòng, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Văn phòng Tỉnh ủy sáp nhập đơn vị, bổ nhiệm nhân sự mới- Ảnh 2.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng Phòng Hành chính, lưu trữ

Theo đó, tại hội nghị đã công bố Quyết định của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc sáp nhập Phòng Hành chính và Phòng Lưu trữ thành Phòng Hành chính, Lưu trữ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 8/4/2024. 

Đồng thời, công bố các quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Hành chính, Lưu trữ; điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tài chính đảng và Phó Trưởng Phòng Tổng hợp; Quyết định về việc thôi biệt phái công tác đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/4/2024, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Văn phòng Tỉnh ủy sáp nhập đơn vị, bổ nhiệm nhân sự mới- Ảnh 3.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng Phòng Tài chính đảng

Vận hành công việc có đổi mới, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả

Trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng đề nghị: Các tập thể, cá nhân trên cương vị, trọng trách mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phân công công việc, vận hành công việc có đổi mới, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả. 

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn cần tích cực tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, gương mẫu, phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn có 5 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Tổng hợp; phòng Quản trị; phòng Tài chính đảng; phòng Cơ yếu- Công nghệ thông tin; phòng Hành chính, lưu trữ.

Được biết, thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư; Quyết định số 1590-QĐ/TU ngày 31/01/2024 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuyển giao biên chế thực hiện nhiệm vụ kế toán, văn thư - lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ... Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng cấp tỉnh gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy, Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nội chính Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bố trí sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.