Điều động, bổ nhiệm, chỉ định 5 cán bộ

Theo đó, điều động ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại UBND TX. Hương Thủy kể từ ngày 10/4/2024, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Hương Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND TX. Hương Thủy bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động ông Trần Quốc Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 10/4/2024.

Điều động ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy đến nhận công tác tại Huyện ủy Quảng Điền kể từ ngày 10/4/2024, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động ông Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Lộc đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, kể từ ngày 10/4/2024 và được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động ông Lưu Đức Hoàn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Huyện ủy Phú Lộc kể từ ngày 10/4/2024, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở, chỉ định Bí thư Huyện ủy- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Lộc đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, kể từ ngày 10/4/2024 và được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu chúc mừng các cán bộ được điều động trên cương vị mới luôn phát huy sức trẻ, mạnh dạn, sáng tạo trong công tác tại đơn vị mới.

Đối với những địa phương còn khó khăn, phải có sự đột phá để thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt các cán bộ vừa được điều động, ông Trần Quốc Thắng cám ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và khẳng định, sẽ luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở địa phương và cơ quan công tác mới.