CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tiếp tục miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất; cải cách tiền lương bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định, có lộ trình phù hợp

17:57 | 02/06/2024

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị cải cách tiền lương bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hoà, ổn định và có lộ trình phù hợp; đề xuất phương án phù hợp nhất thực hiện từ ngày 01/7/2024.

}