CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm tân Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng

06:03 - 19/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ - Ảnh 1.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vượng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp kiêm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, kể từ ngày 15/9/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hà, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, kể từ ngày 15/9/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm lại ông Bùi Công Quang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 30/10/2023.