CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm Thư ký Phó Thủ tướng, Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ

17:05 - 15/12/2023

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Thư ký đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ.

Bổ nhiệm Thư ký Phó Thủ tướng, Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ- Ảnh 1.

Cụ thể, tại Quyết định số 758/QĐ-VPCP, ngày 12/12/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Minh, Vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao, Thư ký đồng chí Phạm Bình Minh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, giữ chức Thư ký đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, tại Quyết định số 735/QĐ-VPCP, ngày 11/12/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính giữ chức Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ.

Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Khánh là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.