UBTVQH phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

05/01/2024 06:44

(Chinhphu.vn) - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng và tỉnh Phú Yên.

UBTVQH phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh- Ảnh 1.

Phê chuẩn kết quả bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng và tỉnh Phú Yên

Căn cứ quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sổ 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH 14; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình sổ 984/TTr-BCTĐB ngày 22/12/2023 và đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 645/TTr-HĐND ngày 13/12/2023, và Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên ngày 13/12/2023, ngày 29/12/2023, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết số 945/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 947/NQ-UBTVQH15 về việc "phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026".

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Nhật Lệ, kể từ ngày 08/12/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Đỗ Thái Phong kể từ ngày 06/12/2023.

Nghị quyết nêu rõ: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, bà Hoàng Nhật Lệ và ông Đỗ Thái Phong theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm nhân sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Căn cứ quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sổ 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH 14; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình sổ 984/TTr-BCTĐB ngày 22/12/2023 và đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 644/TTr-HĐND ngày 13/12/2023, ngày 29/12/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết số 945/NQ-UBTVQH15 về việc "phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 – 2026".

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Văn Thạch kể từ ngày 08/12/2023 để nhận nhiệm vụ khác.

Nghị quyết nêu rõ: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và ông Hoàng Văn Thạch theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi