CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phân công ông Võ Ngọc Hiệp phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động UBND tỉnh Lâm Đồng

09:18 - 17/01/2024

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/1, UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc phân công nhân sự tạm thời phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phân công ông Võ Ngọc Hiệp phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tạm thời điều hành công việc Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 782-KL/TU ngày 03/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 02-KL/BCSĐ ngày 03/01/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; nhằm đảm bảo hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh được liên tục, không ách tắc trong thực hiện nhiệm vụ; UBND tỉnh thông báo phân công tạm thời phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể: thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng từ ngày 03/01/2024 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đối với nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 và các nhiệm vụ được phân công cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, điều hành theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách.

Đối với những nhiệm vụ, nội dung công việc và những vấn đề quan trọng, cấp bách khác thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 và Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh bắt buộc phải xử lý, giải quyết để không làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động bình thường của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Thống nhất, đối với những nội dung, vấn đề đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh, những nội dung công việc đã được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất ban hành kết luận: Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách lĩnh vực ký duyệt ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của cả 3 Phó Chủ tịch UBNDtỉnh trên Phiếu trình xử lý công việc. 

Đối với những nhiệm vụ, nội dung công việc và những vấn đề quan trọng, cấp bách khác thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh (công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá, xếp loại cán bộ, công vức, viên chức lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo quy định của pháp luật):

Giao Văn phòng UBND tỉnh lập Phiếu trình xử lý công việc xin ý kiến của 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi đã có ý kiến thống nhất của cả 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên Phiếu trình xử lý công việc: Phân công ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp ký duyệt, ban hành văn bản theo quy định

Đối với những nhiệm vụ, nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nhưng chưa cấp bách: Tạm thời chưa xem xét cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

* Liên quan đến nhân sự tỉnh Lâm Đồng, ngày 4/1/2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tạm thời điều hành công việc Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự mới.

Trước đó, ngày 2/1, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Từ ngày 28/12/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng đến hết 31/12/2023. 

Trong thời gian trên, ông Võ Ngọc Hiệp điều hành công việc, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Đây là thời gian ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt do được mời làm việc với Bộ Công an.

Ông Võ Ngọc Hiệp (sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ đại học lâm nghiệp, cao cấp lý luận chính trị), từng giữ chức Phó trưởng phòng Công nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2001-2002; Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2003, sau đó giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh năm 2004.

Từ năm 2005 - 2010, ông Võ Ngọc Hiệp giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh trước khi được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt từ năm 2010 - 2018. Năm 2018 - 2020, ông Võ Ngọc Hiệp được phân công làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng. Từ tháng 9/2020, ông Võ Ngọc Hiệp giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 8/12/2022, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, ông Võ Ngọc Hiệp được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 22/12/2022, ông Võ Ngọc Hiệp được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ./.