CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh như thế nào?

07:48 - 14/02/2024

(Chinhphu.vn) - Ngoài việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh trong tuyển sinh đại học năm 2024, các trường đại học công bố bảng quy đổi từ các chứng chỉ này.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh như thế nào?- Ảnh 1.

Theo thông báo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thí sinh diện có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS hoặc TOEFL iBT (thời hạn 2 năm tính đến ngày 19/5/2024) được xem xét cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển theo Phương thức 2 (XTT2) vào các ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh), Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh; mức điểm ưu tiên (theo thang điểm 30) được quy đổi từ các chứng chỉ Tiếng Anh như sau:

Chứng chỉ

IELTS 6.5;

80 ≤ TOEFL iBT < 94

IELTS 7.0;

94 ≤ TOEFL iBT < 102

IELTS 7.5;

102 ≤ TOEFL iBT < 110

IELTS ≥ 8.0;

110 ≤ TOEFL iBT

Điểm cộng

1,0

2,0

2,5

3,0

Với phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho phép thí sinh dùng điểm chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế quy đổi để thay thế cho điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi tốt nghiệp cùng điểm quy đổi chứng chỉ và điểm ưu tiên (nếu có).

Mức điểm quy đổi cao nhất là 10, áp dụng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5 - 9.0 hoặc TOEFL iBT từ 102 trở lên hoặc TOEIC (L&R/S/W) mức 965/190/190 trở lên. 

Mức quy đổi thấp nhất là 8, áp dụng với thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 - 59 trở lên hoặc TOEIC (L&R/S/W) 785/160/150 trở lên.

Cụ thể, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (trong đó có IELTS) được quy đổi điểm khi xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh như thế nào?- Ảnh 2.

Trường Đại học Ngoại thương cũng đã công bố cách quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong mùa tuyển sinh năm 2024. 

Theo đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5; 7; 7.5; 8.0 - 9.0 được quy đổi tương ứng 8.5; 9; 9.5; 10 điểm.

Cụ thể, bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và giải quốc gia các môn ngoại ngữ khi xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh như thế nào?- Ảnh 3.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh như thế nào?- Ảnh 4.

Trường Đại học Giao thông vận tải cũng cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học năm 2024. Theo đó, thí sinh được tính 10 điểm nếu có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên. Thí sinh có IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm.

Cách quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ IELTS khi xét tuyển vào Trường Đại học Giao thông vận tải như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh như thế nào?- Ảnh 5.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Công thương TP.HCM, đối với phương thức xét học bạ và xét tuyển thẳng, thí sinh sẽ quy đổi điểm trong quá trình nộp hồ sơ về trường.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (trong đó có IELTS) được quy đổi điểm khi xét tuyển vào Trường Đại học Công Thương TP.HCM như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh như thế nào?- Ảnh 6.