CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

09:28 - 18/02/2024

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố đề án tuyển sinh Đại học năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Ảnh 1.

Xét tuyển theo 3 phương thức

Theo đó, năm 2024, trường xét tuyển theo 3 phương thức: 

1- Xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh (2%); 

2- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (18%); 

3- Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường (80%).

Với phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024, trường tuyển sinh gồm 3 nhóm đối tượng.

Theo đó, phương thức xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gồm 3 nhóm đối tượng.

Nhóm 1 gồm các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT

Điều kiện nhận hồ sơ:

Thí sinh đạt mức SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01.06.2024 (Lưu ý, thí sinh khi thi SAT, ACT cần đăng ký mã của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT).

Chỉ tiêu: 5% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

Cách thức xét tuyển: xét theo từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm quy đổi SAT/ACT + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó điểm SAT, ACT quy đổi về thang 30, cụ thể là:

Điểm quy đổi SAT = điểm SAT *30/1600

Điểm quy đổi ACT = điểm ACT *30/36

Nhóm 2 gồm các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQG Hà Nội hoặc (APT) của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh hoặc có điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội, hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (CCTAQT) kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA nêu trên. Cụ thể:

Điều kiện nhận hồ sơ:

Thí sinh đạt HSA từ 85 điểm trở lên hoặc APT từ 700 điểm trở lên hoặc TSA từ 60 điểm trở lên; hoặc thí sinh có CCTAQT đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với điểm HSA/APT/TSA nêu trên;

Các điểm thi HSA/APT/TSA và CCTAQT nêu trên cần có trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01.06.2024.

Chỉ tiêu: 45% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

Cách thức xét tuyển: xét theo từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

- Với điểm HSA/APT/TSA:

ĐXT = điểm quy đổi HSA/APT/TSA + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó điểm HSA, APT, TSA quy đổi về thang 30, cụ thể là:

Điểm quy đổi HSA = điểm HSA * 30/150

Điểm quy đổi APT = điểm APT * 30/1200

Điểm quy đổi TSA = điểm TSA * 30/100

- Với điểm CCTAQT kết hợp với điểm HSA/APT/TSA:

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + điểm quy đổi HSA/APT/TSA*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:

IELTS

TOEFL iBT

TOEIC (L&R/S/W)

Điểm quy đổi

7.5-9.0

102 trở lên

965/190/190 trở lên

10

7.0

94-101

945/180/180

9.5

6.5

79-93

890/170/170

9.0

6.0

60-78

840/160/160

8.5

5.5

46-59

785/160/150

8.0

Nhóm 3 sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2024 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi TN THPT năm 2024 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

Chỉ tiêu: 30% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường. Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:

IELTS

TOEFL iBT

TOEIC (L&R/S/W)

Điểm quy đổi

7.5-9.0

102 trở lên

965/190/190 trở lên

10

7.0

94-101

945/180/180

9.5

6.5

79-93

890/170/170

9.0

6.0

60-78

840/160/160

8.5

5.5

46-59

785/160/150

8.0

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Ảnh 2.

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường sử dụng 9 tổ hợp

Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường sử dụng 9 tổ hợp (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh; C03: Toán, Văn Sử; C04: Toán, Văn Địa; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh; D09: Toán, Sử, Anh; D10: Toán, Địa, Anh) với 4 tổ hợp/1 mã của 60 mã ngành/chương trình, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến từng ngành, tổ hợp xét tuyển 

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Ảnh 3.

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Ảnh 4.

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Ảnh 5.

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Ảnh 6.

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không áp dụng thêm tiêu chí phụ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lưu ý, năm 2024, thí sinh sẽ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT và 1 năm kế tiếp.

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.

Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển. Thí sinh diện tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền này sẽ chỉ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển nếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Ảnh 7.

Chi tiết Đề án tuyển sinh Đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024