TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm của các trường khối kinh tế, tài chính, ngân hàng

22/07/2023 17:38

(Chinhphu.vn) - Các trường đào tạo về kinh tế, tài chính công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo phương thức: Dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực.

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 1.

Học viện Ngân hàng

Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng thông báo ngưỡng điểm đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với các phương thức xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy năm 2023 tại Trụ sở Học viện (mã trường NHH), cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

STTMã xét tuyểnTên chương trình đào tạo Ngưỡng đủ điều kiện trúng tuyển
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPTPhương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
1BANK01Ngân hàng CLC3721.6
2BANK02Ngân hàng29.821.6
3BANK03Ngân hàng số*29.821.6
4BANK04Tài chính- Ngân hàng Sunderland27.220
5BANK05Ngân hàng và Tài chính QT Coventry2620
6FIN01Tài chính CLC3721.6
7FIN02Tài chính29.821.6
8FIN03Công nghệ tài chính*29.821.6
9ACT01Kế toán CLC3621.6
10ACT02Kế toán29.821.6
11ACT03Kế toán Sunderland2620
12BUS01Quản trị kinh doanh CLC3621.6
13BUS02Quản trị kinh doanh29.821.6
14BUS03Quản trị du lịch*2921.6
15BUS04Quản trị kinh doanh CityU2620
16BUS05Marketing số Coventry27.220
17IB01Kinh doanh quốc tế29.823.3
18IB02Logistics và quản lý chuỗi cung ứng*29.823.3
19IB03Kinh doanh quốc tế Coventry27.220
20FL01Ngôn ngữ Anh29.3421.6
21LAW01Luật kinh tế29.821.6
22LAW02Luật kinh tế29.821.6
23ECON01Kinh tế29.7221.6
24MIS01Hệ thống thông tin quản lý29.7621.6
25IT01Công nghệ thông tin29.7921.6
Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 3.

❌LƯU Ý:

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế:
Điểm xét tuyển = (Điểm chứng chỉ quốc tế/Thang điểm tối đa của chứng chỉ)*30 + Điểm ưu tiên

+ Đối với chứng chỉ IELTS (Academic): Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6 và 23,3 tương ứng với một thí sinh ở Khu vực 3 đạt điểm IELTS (Academic) lần lượt là 6.0; 6.5 và 7.0.

+ Đối với chứng chỉ TOEFL iBT: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6 và 23,3 tương ứng với một thí sinh ở Khu vực 3 đạt điểm TOEFL iBT lần lượt là 80; 87 và 94.

+ Đối với chứng chỉ SAT: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển tương ứng với thí sinh đạt điểm SAT từ 1200 trở lên.

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu có điểm xét tuyển đạt từ 19 điểm trở lên (Lưu ý: Mức điểm này tương đương với một thí sinh ở Khu vực 3 có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt từ 95 điểm trở lên).

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 5.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH chính quy năm 2023 phương thức xét tuyển kết hợp – nhóm đối tượng 1,2,3.

Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT/ACT.

ĐXT = điểm SAT x 30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = điểm ACT x 30/36 + điểm ưu tiên (nếu có).

Nhóm 2: Thí sinh có điểm đánh giá năng lực năm 2022 hoặc 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

ĐXT = Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội x 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh x 30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = Điểm thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội x 30/100 + điểm ưu tiên (nếu có).

Nhóm 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 hoặc 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

ĐXT = [Điểm quy đổi CCTAQT + (Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội x 30/150)x 2/3] x 30/35 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = [Điểm quy đổi CCTAQT + (Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh x 30/1200)x 2/3] x 30/35 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = [Điểm quy đổi CCTAQT + (Điểm thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội x 30/100)x 2/3] x 30/35 + điểm ưu tiên (nếu có).

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lưu ý, điểm ưu tiên được tính theo từng nhóm đối tượng, cụ thể: Điểm ưu tiên= [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5].

Mức điểm ưu tiên của thí sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp để trúng tuyển chính thức (nếu có nguyện vọng) trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định và hướng dẫn chung của Bộ từ ngày 10/7 đến trước 17 giờ ngày 30/7.

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 6.

Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 7.

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 8.


Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 9.

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 10.

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) công bố kết quả xét tuyển 3 phương thức xét tuyển sớm, gồm phương thức 2, 3, 4.

Theo đó, phương thức 2 là phương thức xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt (mã phương thức: 201).

Phương thức 3 là xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn (mã phương thức: 202).

Phương thức 4 là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2023 (mã phương thức: 402).

Kết quả cụ thể từng phương thức như sau:

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 12.

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 14.

Ở phương thức 2, điểm trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành và chương trình đào tạo, bao gồm các mức điểm ưu tiên áp dụng cho thí sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (gồm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên) theo quy định hiện hành.

Tiêu chí xét tuyển phụ: trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì trường xét ưu tiên theo thứ tự diện xét tuyển từ 1 xuống 4 của phương thức xét tuyển; nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì áp dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự điểm môn Toán, điểm/chứng chỉ tiếng Anh, kết quả bài thi SAT (nếu có) có điểm cao hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, trường ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng trúng tuyển cao hơn.

Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

Trong đó:

+ Điểm xét tuyển, tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển được tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình môn tiếng Anh được nhân hệ số 2, sau đó quy tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển về thang điểm 30 trước khi xét trúng tuyển bằng cách lấy tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển của thí sinh nhân với 3, rồi chia cho 4.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: áp dụng theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành.

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 15.

Ở phương thức 3, điểm trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành và chương trình đào tạo, và bao gồm các mức điểm ưu tiên áp dụng cho thí sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (bao gồm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên) theo quy định hiện hành.

- Tiêu chí xét tuyển phụ: trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì trường áp dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự điểm môn Toán, điểm/chứng chỉ tiếng Anh, kết quả bài thi SAT (nếu có) có điểm cao hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, trường ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng trúng tuyển cao hơn.

Cách tính điểm xét tuyển: áp dụng tương tự theo quy định tại phương thức 2.

Với phương thức 4, điểm trúng tuyển đã bao gồm các mức điểm ưu tiên áp dụng cho thí sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (bao gồm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên) theo quy định hiện hành.

Tiêu chí xét tuyển phụ: trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì trường sử dụng tiêu chí xét tuyển ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng trúng tuyển cao hơn.

Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

Trong đó:

+ Điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực: là điểm thí sinh đạt được tại kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2023, tính theo thang điểm 1.200.

+ Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: áp dụng theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành.

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm các trường đào tạo về kinh tế, tài chính - Ảnh 16.

Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào trường được công nhận trúng tuyển chính thức nếu đạt đủ các điều kiện sau:

- Được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm 2023 đối với phương thức 2; tốt nghiệp THPT hoặc tương đương các năm 2023, 2022, 2021 đối với phương thức 3; tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đối với phương thức 4.

- Có điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển của ngành đào tạo, chương trình đào tạo theo phương thức đăng ký xét tuyển vào Trường.

- Phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ ngày 30/7/2023 và có tên trong danh sách trúng tuyển chính thức sau quá trình xử lý nguyện vọng theo lịch chung của Bộ GD&ĐT.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi