Học viện Ngân hàng tuyển sinh đại học năm 2023

28/03/2023 22:10

(Chinhphu.vn) - Học viện Ngân hàng công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Học viện Ngân hàng tuyển sinh đại học năm 2023

Năm 2023, Học viện Ngân hàng tuyển 3300 chỉ tiêu

Năm 2023, Học viện Ngân hàng tuyển 3300 chỉ tiêu và mở 04 chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế trong giai đoạn tới bao gồm: Ngân hàng số; Công nghệ tài chính (Fintech); Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Quản trị du lịch

 Học viện Ngân hàng tuyển sinh cho 25 chương trình đào tạo với 5 phương thức tuyển sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Học viện Ngân hàng

STT
Mã xét tuyển
Tên chương trình đào tạo
Chỉ tiêu
2023
Tổ hợp
xét tuyển

1

BANK01
  Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao)
150
A00, A01, D01, D07
2
BANK02
  Ngân hàng
300
A00, A01, D01, D07
3
BANK03
  Ngân hàng số *
50
A00, A01, D01, D07 
4
BANK04
  Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh quốc (cấp song bằng)
100
A00, A01, D01, D07
5
BANK05
  Ngân hàng và Tài chính quốc tế (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng)
30
A00, A01, D01, D07
6
FIN01
  Tài chính (Chương trình Chất lượng cao)
250
A00, A01, D01, D07
7
FIN02
  Tài chính
250
A00, A01, D01, D07
8
FIN03
  Công nghệ tài chính *
50
A00, A01, D01, D07 
9
ACT01
  Kế toán (Chương trình Chất lượng cao)
150
A00, A01, D01, D07
10
ACT02
  Kế toán
270
A00, A01, D01, D07
11
ACT03
  Kế toán Sunderland, Anh quốc (Cấp song bằng)
100
A00, A01, D01, D07
12
BUS01
  Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao)
150
A00, A01, D01, D07
13
BUS02
  Quản trị kinh doanh
140
A00, A01, D01, D07
14
BUS03
  Quản trị du lịch *
50
A00, A01, D01, D07 
15
BUS04
  Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng)
150
A00, A01, D01, D07
16
BUS05
  Marketing số (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng)
30
A00, A01, D01, D07
17
IB01
  Kinh doanh quốc tế
250
A01, D01, D07, D09
18
IB02
  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng *
60
A01, D01, D07, D09 
19
IB03
  Kinh doanh quốc tế (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng)
30
A00, A01, D01, D07
20
FL01
  Ngôn ngữ Anh
150
A01, D01, D07, D09
21
LAW01
  Luật kinh tế
80
A00, A01, D01, D07
22
LAW02
  Luật kinh tế
140
C00, C03, D14, D15
23
ECON01
  Kinh tế
150
A01, D01, D07, D09
24
MIS01
  Hệ thống thông tin quản lý
120
A00, A01, D01, D07
25
IT01
  Công nghệ thông tin
100
A00, A01, D01, D07

(*) Các chương trình đào tạo mới

Mã quy ước Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử).

Lưu ý:

 *Chương trình Chất lượng cao (mã xét tuyển BANK01, FIN01, ACT01 và BUS01) là chương trình đào tạo có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn so với các chương trình đào tạo hệ chuẩn.

 *Về lớp định hướng Nhật bản: Sinh viên sau khi trúng tuyển vào chương trình đào tạo ngành Kế toán (mã xét tuyển ACT02) và Công nghệ thông tin (mã xét tuyển IT01) có cơ hội đăng ký tham gia lớp học Định hướng Nhật bản tại 02 ngành đào tạo trên để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

*Về các chương trình liên kết quốc tế do Đại học Coventry cấp bằng (mã xét tuyển BANK05, BUS05 và IB03): bên cạnh 30 chỉ tiêu dành cho việc xét tuyển theo 05 phương thức trong Đề án chung, Học viện có thêm 47 chỉ tiêu đối với mỗi chương trình đào tạo trên dành cho việc tổ chức xét tuyển dựa trên bằng tú tài quốc tế, xét tuyển kết hợp dựa trên học bạ THPT và chứng chỉ ngoại ngữ và thông qua thi tuyển chọn. Chi tiết ba phương thức tuyển sinh trêm sẽ được Nhà trường thông báo trong văn bản riêng.

*Tổ hợp xét tuyển được áp dụng đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức 02) và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2023 (phương thức 05).

Học viện Ngân hàng tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 3.

 *Phương thức tuyển sinh

 Xét tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2023

Học viện xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng) và các nhóm thí sinh khác thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành (Quy định cụ thể trong Điều 8, Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 3892/QĐ-HVNH ngày 30/12/2022 của Giám đốc Học viện)., cụ thể như sau:

1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do HVNH quy định trong Đề án tuyển sinh hàng năm.

2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

3. Giám đốc HVNH căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):

a) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành của HVNH nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;

b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

c) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

HVNH quy định hình thức ưu tiên xét tuyển khác (được ưu tiên xét tuyển trong năm tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp) đối với các trường hợp sau đây:

a) Thí sinh quy định tại khoản 1, 2 Điều này dự tuyển vào các ngành theo nguyện vọng (không dùng quyền ưu tiên tuyển thẳng);

b) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;

Học viện Ngân hàng tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 4.

 THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

Chi tiết về cách thức nộp hồ sơ xét tuyển sớm sẽ được Nhà trường công bố trên website trong đầu tháng 5 năm 2023.

Thí sinh dự kiến nộp hồ sơ xét tuyển sớm trong 02 tuần đầu tháng 06/2023 và được Nhà trường thông báo danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) trong cuối tháng 06/2023

 Xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2023 dựa trên kết quả học tập THPT 

 Lịch xét tuyển và cách thức nộp hồ sơ

- Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển sớm sẽ được Nhà trường công bố sau 15/05/2023.

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển sớm dự kiến trong 02 tuần đầu tháng 06/2023.

- Lịch xét tuyển: Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) dự kiến được thông báo trong cuối tháng 06/2023.

 Tiêu chí xét tuyển và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

a) Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên kết quả học tập trong 03 năm học THPT của thí sinh.

b) Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

-Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12

- Thí sinh có điểm trung bình cộng 03 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của từng môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.

c) Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 Cách tính điểm xét tuyển

- Với các chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán, cụ thể:

Điểm xét tuyển = M1x 2 + M2 + M3 + Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên

- Với các chương trình đào tạo còn lại: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, cụ thể:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên

Trong đó: M1, M2, M3: là điểm trung bình cộng 03 năm học của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu phẩy hai số). Đối với các tổ hợp có môn Toán, quy ước M1 là môn Toán.

- Điểm cộng khuyến khích:

+ Thí sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia: cộng 3.0 điểm

+ Thí sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố: Mức điểm cộng đối với các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tương ứng là 3.0, 2.5, 2.0 và 1.5 điểm.

+ Thí sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên: cộng 1.5 điểm

- Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Lưu ý: Đối với điểm xét tuyển theo thang điểm 40, điểm ưu tiên và điểm cộng khuyến khích được quy đổi bằng điểm ưu tiên, điểm cộng khuyến khích theo thang điểm 30 nhân với 4/3.

Học viện Ngân hàng tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 7.

Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường

 Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế 

 Lịch xét tuyển và cách thức nộp hồ sơ

- Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển sớm sẽ được Nhà trường công bố sau 15/05/2023.

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển sớm dự kiến trong 02 tuần đầu tháng 06/2023.

- Lịch xét tuyển: Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) dự kiến được thông báo trong cuối tháng 06/2023.

Tiêu chí xét tuyển và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

a) Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên năng lực tư duy và năng lực ngoại ngữ của thí sinh.

b) Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 có một trong các chứng chỉ sau (chứng chỉ còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển):

+ Chứng chỉ SAT từ 1200 điểm trở lên.

+ Chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên.

+ Chứng chỉ TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên.

+ Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên: xét tuyển riêng đối với 02 chương trình Kế toán (mã xét tuyển ACT02) và Công nghệ thông tin (mã xét tuyển IT01) dành cho các thí sinh có nguyện vọng tham gia lớp học định hướng Nhật Bản của các chương trình đào tạo trên.

c) Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = Điểm số quy đổi x 3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

- Điểm số quy đổi là điểm của chứng chỉ quốc tế tương ứng được quy đổi theo thang điểm 10, cụ thể như sau:

Điểm số quy đổi = Điểm chứng chỉ quốc tế/ Thang điểm tối đa của chứng chỉ x 10

- Điểm số quy đổi với chứng chỉ tiếng Nhật: là điểm của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng được quy đổi theo thang điểm 10, cụ thể như sau: Chứng chỉ N1: quy đổi 10 điểm; Chứng chỉ N2: quy đổi 9 điểm; Chứng chỉ N3: quy đổi 8 điểm.

- Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

 Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội 

 Lịch xét tuyển và cách thức nộp hồ sơ

- Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển sớm sẽ được Nhà trường công bố sau 15/05/2023.

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển sớm dự kiến trong 02 tuần đầu tháng 06/2023.

- Lịch xét tuyển: Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) dự kiến được thông báo trong cuối tháng 06/2023.

 Tiêu chí xét tuyển và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

a) Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.

b) Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh đạt học lực Giỏi năm lớp 12 và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên

c) Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = (Điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực/150 x 30) + Điểm ưu tiên

Trong đó: điểm ưu tiên là điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Học viện Ngân hàng tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 11.

 Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

 Thời gian đăng ký xét tuyển (theo lịch của Bộ GD&ĐT)
 Tiêu chí xét tuyển và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

a) Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2023.

b) Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2023 của 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT 2023).

c) Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Cách tính điểm xét tuyển

- Với các chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán, cụ thể:

Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

- Với các chương trình đào tạo còn lại: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, cụ thể:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

+ M1, M2, M3: là điểm thi THPT 2022 của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển. Đối với các tổ hợp có môn Toán, quy ước M1 là môn Toán.

+ Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Thông tin tuyển sinh của Học viện Ngân hàng tại địa chỉ: https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/home.html

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi