Kỷ luật một loạt cán bộ Kiểm sát, Công an tỉnh

19/04/2023 06:00

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Thông báo 355-TB/UBKTTW, ngày 13/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã quyết định thi hành kỷ luật một loạt cán bộ Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật cán bộ - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành họp Kỳ thứ 16. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

Một là, thực hiện Thông báo 355-TB/UBKTTW, ngày 13/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

Thứ nhất, xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đồng chí Nguyễn Trần Tuyền Trinh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TX. Tân Châu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Châu Đốc, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đồng chí Lê Hoàng Anh, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đồng chí Lương Quốc Danh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đồng chí Ngô Minh Tư, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Châu Đốc, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đồng chí Trần Hữu Tài, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Châu Đốc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Các đồng chí nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Những vi phạm của các đồng chí làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định khiển trách các đồng chí: Nguyễn Trần Tuyền Trinh, Lê Hoàng Anh, Lương Quốc Danh, Ngô Minh Tư, Trần Hữu Tài.

Thứ hai, xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh An Giang.

Các đồng chí: Phạm Thành Mỹ, đảng viên Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ an ninh, Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an TP. Châu Đốc; Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn; Nguyễn Văn Hiếu, đảng viên Chi bộ ấp Trung Bình, thuộc Đảng bộ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng Công an huyện Thoại Sơn; Nguyễn Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP. Long Xuyên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Các đồng chí nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm của các đồng chí làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định khiển trách các đồng chí: Phạm Thành Mỹ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Hậu.

Đối với các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Công an tỉnh An Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an TP. Long Xuyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang; Lý Thanh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh An Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú; Hà Minh Đấu, đảng viên Chi bộ Tham mưu - Huấn luyện, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Trưởng Công an TP. Châu Đốc.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Các đồng chí nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Những vi phạm của các đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. 

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định cảnh cáo các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Lý Thanh Vũ, Hà Minh Đấu.

Đối với đồng chí Hồ Văn Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy đồng chí Hồ Văn Tấn đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Những vi phạm của đồng chí Hồ Văn Tấn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Văn Tấn.
Kỷ luật một loạt cán bộ Kiểm sát, Công an tỉnh - Ảnh 3.

Hai là, xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Minh Dững, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang  nhận thấy:

Trong quá trình công tác tại Văn phòng Huyện ủy Chợ Mới, đồng chí Trần Minh Dững đã sử dụng văn bằng không hợp pháp để được kết nạp vào Đảng, làm hồ sơ đi học.

Đồng chí Trần Minh Dững đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Vi phạm của đồng chí Trần Minh Dững là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Minh Dững.
Kỷ luật một loạt cán bộ Kiểm sát, Công an tỉnh - Ảnh 4.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 22, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một loạt sĩ quan Quân đội, Công an; lãnh đạo Tòa án, Viện Kiểm sát, Quản lý thị trường, Hải quan

Trước đó, trong các ngày 01 và 02/11/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 22.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tiếp tục thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 20 đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

1- Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí: Đại tá Bùi Bé Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc; Đại tá Lê Văn Tiền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc; Đại tá Nguyễn Tấn Phước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc; Đại tá Lâm Thành Sol, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Khiển trách Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

2- Cảnh cáo Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: Lê Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; Trần Văn Thìn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng; Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng; Lê Hồng Bào, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

3- Cảnh cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: La Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án; Lý Ngọc Sơn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

4- Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Lý Kế Tùng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng. Khiển trách đồng chí Đại tá Bùi Trung Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

5- Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2019-2020, 2020-2025; Chi ủy Văn phòng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2019 và các đồng chí: Huỳnh Ngọc Hồ, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách; Trần Thị Thu Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Phan Lợi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang.

6- Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng.

Cảnh cáo các đồng chí: Đinh Văn Tươi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc

Trong các ngày 23 và 26/9/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 20.

Thông báo kết luật kỳ họp cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; qua kiểm tra nhận thấy:

Các Ban cán sự đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các Ban Thường vụ Đảng ủy: Công an, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan và Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Những vi phạm này đã kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện, xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng; nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, đến uy tín của các tổ chức đảng và các ngành chức năng.

Trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các tổ chức đảng và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan và Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.   

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, xem xét trách nhiệm, phối hợp xử lý kỷ luật một số tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi