CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

17:09 - 21/04/2023

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 15 về chuyên đề ngày 21/4, HĐND tỉnh Phú Yên đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Tấn Chân.

Theo đó, 46/46 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thống nhất miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Tấn Chân.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bị kỷ luật - Ảnh 1.

Tại kỳ họp thứ 15 về chuyên đề ngày 21/4, HĐND tỉnh Phú Yên đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Tấn Chân.

BCH Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Tấn Chân bằng hình thức cảnh cáo

Trước đó, vào cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã tiến hành phiên họp, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Theo kết luận phiên họp, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (2016-2021), ông Nguyễn Tấn Chân đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện Tây Hòa vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Mặt khác, với tư cách Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân còn ký quyết định cho phép một số cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất;

Ký quyết định phê duyệt phương án tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Xem xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Tấn Chân bằng hình thức cảnh cáo.

UBTVQH kỷ luật Cảnh cáo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Nguyễn Tấn Chân

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tấn Chân – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bô sung một so điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một so điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QHỈ2 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định số 800-QĐ/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Phủ Yên thi hành kỷ luật đảng viên; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 08/02/2023 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 14/TTr-BCTĐB ngày 23/02/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 28/02/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật đối vói ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 do trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt phương án tái định cư, giao đất, cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định của pháp luật về đất đai và Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 800-QĐ/TƯ ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Phú Yên về thi hành kỷ luật đảng viên.

UBTVQH giao Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Tấn Chân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi