CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiểm điểm, kỷ luật người đứng đầu để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý, phụ trách

13:50 - 20/03/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Tài chính yêu cầu ngành thuế tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Kiểm điểm, xử lý kỷ luật người đứng đầu nếu để đơn vị xảy ra vi phạm - Ảnh 1.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản 2391/BTC-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.

Thời gian qua, các đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế nêu cao tinh thần, trách nhiệm; ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể các đơn vị và cán bộ công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ngành, đặc biệt tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế như bộ phận thanh kiểm tra; bộ phận kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuế.

Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận và các cán bộ công chức thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, thực hiện đúng chức năng của cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đất đai do văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên môi trường chuyển sang.

Trong trường hợp chưa có thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ cần phối hợp với cơ quan được phân công quản lý đất đai trên địa bàn xác định rõ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Đối với các nhiệm vụ cử cán bộ phối hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng cần quán triệt cán bộ thực hiện đúng chức năng cơ quan thuế.

Cơ quan thuế các cấp cần thực hiện hoàn thuế đảm bảo đúng quy định của pháp luật về chính sách thuế và Luật Quản lý thuế không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác minh, trao đổi thông tin, chống gian lận trong hoàn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Kỷ luật nghiêm cán bộ vi phạm; kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm người đứng đầu

Văn bản cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện ký cam kết những điều không được làm và không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế. 

Có kế hoạch tập huấn chức năng, nhiệm vụ cho cán bộ ở những khâu dễ xảy ra vi phạm, thường xuyên giám sát chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm.

Trường hợp vi phạm các quy định trên và các điều đã ký tại bản cam kết, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm theo tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. 

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tổng cục Thuế cho biết, số thu ngân sách 2 tháng năm 2023 ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi